Pokret za decu TRI PLUS je realizovao projekat „Cena minus za 3+“ u 11 lokalnih samouprava u Srbiji koji za cilj ima da sve porodice sa troje i više dece poseduje multifunkcionalnu karticu koja im pored benefita u vidu brojnih besplatnih usluga i popusta, istovremeno služi kao indetifikaciona kartica na osnovu koje dobijaju poklone ljudi velikog srca i time ostvaruju uštede u svojim kućnim budžetima.

Projekat Pokreta za decu TRI PLUS je privukao veliku pažnju i u bratskoj Rusiji, u kojoj su, na insistiranje predsednika Vladimira Putina donete brojne mere kako bi višedetne porodice postale kategorija društva koja ima poseban status. Posle razgovora koji su vođeni u socijalnoj ustanovi Ruske pravoslavne crkve „Dom za mame“, uz veliko angažovanje organizacije „Savez za život“, potpisan je Memorandum o saradnji između Pokreta za decu TRI PLUS i ruske organizacije „Za život“ koji za cilj ima realizaciju projekta „Cena minus za 3+“ i u Rusiji.

Ruska organizacija „Za život“ je postala prepoznatljiva u svojoj zemlji po tome što su svojim aktivnostima spasile 10.112 života jer su sada već majke odvratile od abortusa, kao i što su pružili pomoć, materijalnu i psihološku, za više od 90.000 porodicama sa decom.

Memorandum su potpisali Vladica Gavrilović, predsednik Pokreta za decu TRI PLUS, i Sergej Česnokov predsedik organizacije „Za život“.

„Pitanje bele kuge kao i statusa višedetnih porodica moraju imati zdrav temelj pristupa ovoj problematici i dobru polaznu osnovu ojačanu primerima udruženja i organizacija koje u dobroj meri menjaju statistiku ka porastu nataliteta u svojim zemljama. Memorandum o saradnji srpskog pokreta TRI PLUS i ruskog udruženja „Za život“ pečat je svestranom zalaganju za realizaciju brojnih planiranih projekata u Srbiji i Rusiji“ – istakao je Gavrilović.

Predstavnicima Pokreta za decu TRI PLUS, Vladici Gavriloviću i Daliborki Nestorović, ukazana je i velika čast da budu izabrani u Društveni savet ruske organizacije kojeg čine poznate i priznate ličnosti ruskog društva.

Izvor: KURIR