Доношење законске регулативе

Циљеви удружења су:

ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ЗА ИСПЛАТУ ДЕМОГРАФСКЕ НАКНАДЕ

Још 2006. године је формирана комисија за израду Грађанског законика, који између осталог у оквиру ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА дефинише подстицање рађање деце. Комисија је имала рок од годину дана за израду Грађанског законика. Резултат рада, после више од једне деценије је потрошених преко 130 милиона динара и више верзија који су и до данас на јавној расправи. Да је комисија урадила посао за који је била и формирана у предвиђеном временском оквиру,данас би Србија била доста млађа него што јесте.

По преднацрту Грађанског законика из 2011 у трећој књизи ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ члану 6 дефинише се:

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА .

I Варијанта

ПОГОДНОСТ КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧЕ РАЂАЊЕ ДЕЦЕ УРЕЂУЈЕ СЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.

II Варијанта

МАЈКА КОЈА ЈЕ РОДИЛА ТРОЈЕ ДЕЦЕ ИМА ПРАВО НА ДЕМОГРАФСКУ НАКНАДУ ДО ПУНОЛЕТСТВА ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА У ИЗНОСУ КОЈИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА.

 

По нацрту Грађанског законика из 2015. године, дефинише се Подстицање рађања деце Чланом 2217:

Посебним прописима се уређује ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ, НАРОЧИТО ФОРМИРАЊЕ (ДЕМОГРАФСКОГ) ФОНДА ЗА СТИМУЛИСАЊЕ ПОЖЕЉНОГ НАТАЛИТЕТА У СЛАДУ СА МОГУЋНОСТИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Задатак покрета је да активно учествује у јавној расправи,предлаже законску регулативу и докаже да постоје могућности Републике Србије за исплату демографске накнаде

ИМА, ДА НАС ИМА!