ПОНОСНА КАРТИЦА 2022
„Цена минус за 3+“

је намењена породицама са троје и више деце
Именована је на мајку и доноси попусте у бројним правним субјектима.

НОВА ПОГОДНОСТ
ЗА ВЛАСНИКЕ
ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ

„Цена минус за 3+“

Преузмите поклон, размените или дарујете !

ДА НАШИ УНУЦИ БУДУ ВЕЋИНА,
А НЕ МАЊИНА !