UDRUŽENI U BORBI ZA NATALITET: „Dunav osiguranje“, „Dunav auto“, Banka „Poštanska štedionica“ i 3+

Sa ciljem da podstakne razvoj demografske politike i povećanje nataliteta, Pokret za decu TRI PLUS osmislio je projekat „Ponosna kartica 2020“ za podršku porodicama sa troje i više dece. U borbi protiv bele kuge, Ponosnu karticu su među prvima podržale Kompanija „Dunav osiguranje“ i „Dunav auto“, kao i Banka „Poštanska štedionica“. Ponosna kartica je potrošačka…