Формирање базе података

Као приоритет у своме деловању Покрет за децу ТРИ ПЛУС је поставио и задатак формирање базе података породица са троје и више деце.

Процене да је око 100 000 породица које су вишедетне али тачан податак не постоји.

Управо из тог разлога, Покрет за децу ТРИ ПЛУС ће своје активности усмерити ка остваривању овог циља.

Скоро у свим локалним самоуправама родитељи вишедетних породица се сусрећу са истим проблемима. Ако постоје одређене олакшице или привилеговани статуси у локалним самоуправама за вишедетне породице, остваривање таквих права се по обичају врше независно једна од других или се периодично понављају.

Као пример, до којих је Покрет за децу ТРИ ПЛУС, својим истраживањем дошао наводимо остваривање права на бесплатно похађање предшколских установа где су родитељи у обавези да сваке године покажу на увид изводе из  матичних књига за сву децу како би то право и остварили. Формирањем базе података на нивоу локалних самоуправа би се остварили и примарни и секундарни циљеви.

Примарни, који су у интересу Републике за пројекцију законске регулативе.

Секундарни, који се тичу локалних самоуправа, а резултат би био смањивање трошкова како родитеља тако и буџета саме локалне самоуправе.

ИМА, ДА НАС ИМА!