Формирање одрживог демографског фонда

Нацрт Грађанског законика предвиђа формирање демографског фонда из којег би се мајкама са троје и више деце исплаћивала месечна накнада до пунолетства трећег детета. Концепт демографског фонда, који је замишљен, финансирао би се делом из буџета, а делом од донација и фондација.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС сматра да је овакав демографски фонд неодржив, односно да све што почива на донацијама и фондацијама је на стакленим ногама. Пре или касније ће доћи до урушавања таквог пројектованог демографског фонда, чиме ће бити угрожена и његова дуговечност. Угрожавањем постојања демографског фонда, практично би угрозили и  породице које су се одлучиле да постану вишедетне управо мотивисане демографском накнадом.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС ја као основни циљ поставио формирање одрживог демографског фонда,.

Финансијски експерти Покрета за децу ТРИ ПЛУС спремају сет предлога пореских закона који би обезбедили дуговечност и независност у функционисању демографског фонда,

Често се поставља питање од стране политичке елите у Србији како доћи до средстава која су неопходна за исплату демографских накнада.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС ће износити чињенице везане за све буџетске кориснике од нивоа локалне самоуправе до нивоа Републике, са циљем да покаже како је могуће направити огромне уштеде на појединим буџетским позицијама. Спречавањем „одливања“ буџетских средстава на свим нивоима је модалитет како доћи до средстава за пројекте које су од виталног значаја за Србију.

 

Пројекат пораста наталитета јесте сигурно један од НАЈВАЖНИЈИХ.

ИМА, ДА НАС ИМА!