ПОНОСНА КАРТИЦА 2022 „Цена минус за 3+“

је намењена породицама са троје и више деце. Именована је на мајку и доноси попусте у бројним правним субјектима.

Реализација је у сарадњи локалним самоуправама (које покрету достављају имена мајки са троје и више деце) и Покрета за децу ТРИ ПЛУС (који је потписник уговора са правним субјектима о попусту). Поделу картица врши локална самоуправа.

Кликом на локалну самоуправу која је прихватила реализацију пројекта видећете где све можете остварити попуст.