СОФТВЕРСКИ ПРОГРАМИ

Као што смо напоменули у циљевима Покрета за децу ТРИ ПЛУС, интенција је да понудимо решења за проблематику локалним самоуправама у сфери вишедетних породица.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС заједно са сарадницима развија софтерски програм који имплементацијом на постојеће програме у локалним самоуправама,издваја вишедетне породице чиме се ствара база података. Стварање базе података је веома важан посао из више разлога и представља платформу на којој се могу остваривати остали циљеви који воде ка коначном циљу, а то је пораст наталитета у Србији.

Такође, Покрет за децу ТРИ ПЛУС са својим сарадницима развија програм за уштеду свих буџетских корисника (од локалних самоуправа до Републике), чиме тежи да допринесе у обезбеђивању финансијских средстава, који би се усмериле ка активностима на порасту наталитета у Србији.