Pokret za decu “Tri plus“ oglasio se saopštenjem povodom informacije koja se pojavila u medijima da se sprema novi Građanski zakonik koji predviđa određene povlastice za majke sa troje i više dece.

 

Pokret za decu “Tri plus“ apeluje na nadležne, povodom više nego zabrinjavajućih podataka o padu broja stanovnika, da preispitaju i vrate na doradu najavljeni predlog zakona o finansijskoj podršci sa decom iz razloga jer ne obuhvata kategoriju porodica sa troje i više dece.

Upravo takve porodice su zadnja linija odbrane od zla koji se zove bela kuga, jer da bi nas za neku deceniju bilo isto kao i danas neophodno je da porodica sa troje i više dece bude 45 procenata od ukupnog broja porodica. Nažalost, u Srbiji prema popisu iz 2011. godine taj procenat je samo 7,8, što je daleko od potrebnog za spas od nestanka naše zemlje.

Očekivali smo da će novi zakon definisati mesečne naknade za majke sa troje i više dece, ali i ovoga puta, kao i ko zna koliko pre toga, sve se zasniva na prebacivanje odgovornosti na Komisiju za izradu Građanskog zakonika koja je obrazovana 16. novembra 2006. godine i dobila nalog da u okviru porodičnih odnosa definiše naknadu koja će biti isplaćivana porodicama sa troje i više dece i rok od godinu dana da dostavi tekst Ministarstvu pravde. Narednog dana, 17. novembra, rečenica o roku od godinu dana je izbrisana i nije predviđen rok završetka. To u praksi znači da oni i dan danas rade, nisu završili svoj posao, a njih 13 članova potrošili su preko 130 miliona dinara na svoje dnevnice.

Kako se ponovo vodi rasprava da naknada majkama sa troje i više dece bude u visini jedne plate, to znači da je komisija koja nije uradila svoj posao na vreme, oštetila svaku porodicu koja je dobila treće dete od 2007. (kada je trebalo da završe) za mesečni iznos od najmanje 300 evra. Kada to preračunate, porodica sa trećim detetom koje sada ima deset godina je zbog njihove neaktivnosti uskraćena za jedan stan u Beogradu, a nisu ni mali iznosi koji je trebalo da budu isplaćeni porodicama koje su treće dete dobili od 2007.sve do ove godine. Pokret za decu “Tri plus“ više nema poverenje u Komisiju za izradu Građanskog zakonika i traži od Vlade preduzimanje aktivnih finansijskih mera, jer prema statističkim podacima preko 50 procenata porodica sa troje i više dece je na ivici siromaštva.

Pokret za decu “Tri plus“ poziva sve činioce društva, a naročito političare, da se oko ovog pitanja svi slože i primenimo mere koje je preuzela Rusija (suočena sa istim problemom) i setom poreskih i finansijskih zakona omogućila isplatu naknada porodicama sa troje i više dece, čime je preokrenula situaciju i svake godine beleži veći broj rođene dece. Takav zakon postoji i u Crnoj Gori i Makedoniji, kao i još nekim zemljama okruženja.

Pokret za decu “Tri plus“ je pokrenuo i peticiju za formiranje održivog demografskog fonda iz koga bi se isplaćivale mesečne naknade za majke sa troje dece i penzije za majke sa četvoro i više dece. Sa zadovoljstvom možemo reći da su građani Srbije svesni opasnosti koja se nadvila nad našom zemljom, kao i da vlada opšte mišljenje da treba uvesti demografsku taksu umesto ekološke takse (koja treba da sačuva životnu sredinu,) koju sad svi plaćamo kroz porez na imovinu.

Postavlja se pitanje: Za koga da čuvamo zemlju ako nema ko u njoj da živi!

Grad Loznica je primer kako sredstva poreskih obveznika na najbolji način usmeriti, a to je u nove živote. Odlukom da majka trećeg deteta ima mesečnu naknadu do njegove 18. godine, postigli su porast od 30 procenata porodica sa troje i više dece u prvoj godini primene odluke.

Pokret za decu “Tri plus“
Vladica Gavrilović