Црна Гора

МАЈКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ИМАЈУ ПЛАТУ ЗА ТРОЈЕ ДЕЦЕ

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Član 54a

Žena koja rodi troje ili više djece ima pravo na mjesečnu naknadu u visini 264 eura.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može se koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju.

Za vrijeme korišćenja naknade korisnici prava iz stava 1 ovog člana pripada pravo na zdravstveno osiguranje.

Član 54b

Žena koja rodi troje ili više djece ima pravo na mjesečnu naknadu u visini 144 eura.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje ili više djece, a koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina.