Петиција

Покрет за децу ТРИ ПЛУС је покренуо петицију за формирање одрживог демографског фонда из којег би се финасирали родитељски додаци (за прво и друго дете), односно накнаде мајкама са троје деце до њиховог пунолетсва. Стабилан демограсфски фонд је гаранција повећавања родитељског додатка за прво и друго дете, као и сигурност вишедетним породица и грађанима који се одлуче да своју породицу прошире.

Потписи подршке Покрету за децу ТРИ ПЛУС за остваривања дефинисаних циљева спроводиће се на нивоу целокупне територије Републике Србије.

Образац петиције можете преузети овде петиција.

 

НАПОМЕНА: Уколико образац петиције попуните потписима подршке, контактирајте Покрет за децу ТРИ ПЛУС како би образац доставили.

Када се образац петиције овери печатом Покрета за децу ТРИ ПЛУС постаје валидан.

СОФТВЕРСКИ ПРОГРАМИ

Као што смо напоменули у циљевима Покрета за децу ТРИ ПЛУС,интенција је да понудимо решења за проблематику локалним самоуправама у сфери вишедетних породица.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС заједно са сарадницима развија софтерски програм који имплементацијом на постојеће програме у локалним самоуправама,издваја вишедетне породице чиме се ствара база података.Стварање базе података је веома важан посао из више разлога и представља платформу на којој се могу остваривати остали циљеви који воде ка коначном циљу,а то је пораст наталитета у Србији.

Такође,Покрет за децу ТРИ ПЛУС са својим сарадницима развија програм за уштеду свих буџетских корисника(од локалних самоуправа до Републике),чиме тежи да допринесе у обезбеђивању финансијских средстава,који би се усмериле ка активностима на порасту наталитета у Србији.