БЕОГРАД – Организација СОС Дечија села Србије, поводом данашњег Међународног дана породице, истакла је на неопходност стварања окружења које ће подржати развој породице и подршку најугроженијим породицама

У саопштењу ове организације, наводе се подаци Републичког завода за статистику, из априла ове године,према којима су највећем ризику од сиромаштва у Србији изложене породице са троје или више деце.

Забрињава податак да се 49,8 одсто вишечланих породица налази у ризику од симомаштва, имајући у виду да сиромаштво у великој мери утиче на пораст ризика од развоја дисфунционалности у породици  и неадекватних услова за раст, развој и образовање детета, указала је СОС Дечија села Србије.