ИМА,

ДА НАС ИМА!

На Васкрс, 2017. године почели смо

БОРБУ ЗА НАШЕ ПОТОМКЕ,
БОРБУ ЗА СРБИЈУ У БУДУЋНОСТИ

ДА НАШИ УНУЦИ БУДУ ВЕЋИНА,
А НЕ МАЊИНА.