ПОНОСНА КАРТИЦА 2019
„Цена минус за 3+“

је намењена породицама са троје и више деце

Именована је на мајку и доноси попусте у бројним правним субјектима.

ДА НАШИ УНУЦИ БУДУ ВЕЋИНА,
А НЕ МАЊИНА !