ИМА,

ДА НАС ИМА!

ДА НАШИ УНУЦИ БУДУ ВЕЋИНА,
А НЕ МАЊИНА.